Verticaal zoeken (Vlookup)

De verticaal zoeken functie is een van de meestgebruikte formules in Excel. Als je deze beheerst, kan je eigenlijk alle andere formules ook beheersen, omdat de logica in principe hetzelfde is.

Voorbeeld vert.zoeken

Hierboven zie je een kleine tabel met drie kolommen: product, kleur, prijs. In cel F5 staat de zoekwaarde “Bananen” en in cel G6 staat de verticaal zoeken-formule om de kleur van “Bananen” op te zoeken. Rechtsbovenin zie je de formule staan.

Uitleg formule

=VERT.ZOEKEN(zoekwaarde;tabelmatrix;kolomindex_getal;[benaderen])

De verticaal zoeken formule bevat vier argumenten:
1. Zoekwaarde
2. Tabelmatrix
3. Kolomindex_getal
4. Optioneel: benaderen

Zoekwaarde

De zoekwaarde is de waarde die je in een andere tabel wilt opzoeken. In het bovenstaande voorbeeld is de zoekwaarde “Bananen” (cel F5).

Tabelmatrix

De tabelmatrix is de regio waar je de waarde wilt opzoeken. Dit wordt ook wel de tabel genoemd. Let op dat je zoekwaarde zich in de eerste kolom (links) bevindt van je tabelmatrix. Anders krijg je een foutmelding (#N/B) omdat Excel je zoekwaarde dan niet kan vinden. In bovenstaande voorbeeld zie je “B:C” staan, dat houdt in dat de tabel bestaat uit alle cellen in kolom B en C.

Kolomindex_getal

Deze waarde geeft de kolom aan waarvan je de data wilt achterhalen. Stel dat de tabel waarin je zoekt uit twee kolommen bestaat, dan vul je hier “2” in (er vanuit gaande dat de waarde die je zoekt in de tweede kolom staat). Let op dat je niet een te hoge waarde kiest. Je kan niet “3” invoeren als je tabelmatrix uit slechts twee kolommen bestaat. Dit gaat in de praktijk nogal eens fout.

Optioneel: benaderen

Optionele argumenten hoef je niet perse in te vullen, maar in het geval van verticaal zoeken heeft dit vaak wel nut. Vul “onwaar” in voor een exacte overeenkomst met je zoekwaarde. Deze wordt in de praktijk het meeste gebruikt). Je kunt ook “waar” invoeren, in dat geval zoekt Excel de best passende match. Dit wordt vaak gebruikt bij bijvoorbeeld staffelprijzen. Let wel op dat je je data dan goed sorteert! Hier wordt binnenkort een nieuw artikel over geschreven, speciaal voor de optie “waar” bij vert.zoeken.

Opmerkingen

Als je het vierde argument (“Benaderen”) niet invoert, dan gaat Excel er automatisch vanuit dat je wilt zoeken naar de beste match, wat in de praktijk vaak niet de bedoeling is! Vaak wil men namelijk een exacte match. Let daarom dus goed op bij optionele argumenten, want optioneel betekent niet minder belangrijk.

Volg onze Excel Basiscursus

Zou jij de basis van Excel wel wat beter onder de knie willen krijgen? Volg dan onze Basiscursus! De cursus in volledig in het Nederlands en we hebben deze zelf gemaakt. Daarnaast bevat de cursus leuke én praktische opdrachten. Ook kun je persoonlijke begeleiding van Bas krijgen als je hulp nodig hebt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *