Inkomstenbelasting uitrekenen in Excel

Wil jij eenvoudig in Excel uitrekenen hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen? Dan kun je gebruik maken van dit Excelbestand. Hiermee wordt direct uitgerekend hoeveel inkomstenbelasting je moet afdragen. Je hoeft alleen maar je totale bruto jaarinkomen in te vullen, eventuele aftrekposten en het juiste jaar te selecteren. Je kunt dit Excelbestand gebruiken voor de jaren 2020 tot en met 2024.

Excel template voor inkomstenbelasting

Download hieronder direct het Excelbestand.

Je hoeft enkel de groene velden in te vullen.

Inkomstenbelasting

Het Excelbestand is up-to-date tot en met 2024. De belangrijkste variabelen waarmee in dit bestand wordt gerekend zijn de schijven voor de inkomstenbelasting, de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze variabelen veranderen jaarlijks. Hier houdt het Excelbestand rekening mee. Je kunt kiezen uit de jaren 2024, 2023, 2022, 2021 en 2020. Je kunt eenvoudig het jaar en de bruto jaarinkomsten opgeven en de rest gaat vanzelf.

Belastingschijven per jaar

Omdat zowel de schijven (hoogte van inkomen) als de tarieven jaarlijks kunnen veranderen heb ik in het Excelbestand alle schijven en tarieven toegevoegd sinds 2020. Je kunt het jaar dat je wil berekenen eenvoudig aanpassen in het keuzemenu.

Belastingschijven 2024

De percentages die bij de schijven horen zijn in 2024 vrijwel gelijk gebleven aan de percentages van 2023. Wel is de bovengrens voor de eerste schijf met ruim 2000 euro gestegen, wat gunstig is voor de belastingbetaler.

SchijfBelastbaar inkomenPercentage
1tot € 75.51836,97%
2vanaf € 75.51849,50%
Bron: Belastingdienst.nl

Is jouw box 1 inkomen hoger dan 75.518 euro, dan betaal je in 2024 over het bovenliggende gedeelte een percentage van 49,5%.

Belastingschijven 2023

De hoogte van het belastbaar inkomen binnen de eerste schijf is sinds 2023 behoorlijk toegenomen ten opzichte van 2022. In 2023 betaal je over de eerste 73.032 euro “slechts” een percentage van 36,93%. Hier gaat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting nog vanaf, dus je betaalt per saldo echt nog een heel stuk minder dan die 36,93%.

SchijfBelastbaar inkomenPercentage
1tot € 73.03236,93%
2vanaf € 73.03249,50%
Bron: Belastingdienst.nl

Is jouw box 1 inkomen hoger dan 73.032 euro, dan betaal je in 2023 over het bovenliggende gedeelte een percentage van 49,5%.

Algemene heffingskorting

Zodra je de te betalen belasting over je box 1 inkomen hebt uitgerekend mag je de algemene heffingskorting (en de arbeidskorting) hier nog vanaf trekken. De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk, waarbij er een aantal inkomenscategorieën zijn, met bijhorende kortingen. Deze veranderen op jaarlijkse basis. Hieronder vind je de meest recente tarieven.

Algemene heffingskorting 2024

Voor box 1 inkomens is in 2024 de algemene heffingskorting toe te passen tot een een grens van 75.518 euro. Tot 24.813 euro is de algemene heffingskorting een vast bedrag van 3.362 euro, wat een flinke stijging is ten opzichte van 2023. Als je meer verdient wordt de algemene heffingskorting steeds iets lager.

Belastbaar box 1 inkomen 2024Algemene heffingskorting
tot € 24.813€ 3.362
vanaf € 24.813 tot € 75.518€ 3.362 – 6,630% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – € 24.812)
vanaf € 75.518€ 0
Bron: Belastingdienst.nl

Algemene heffingskorting 2023

Voor box 1 inkomens in 2023 is de algemene heffingskorting toe te passen tot een een grens van 73.031. Tot 22.661 euro is de algemene heffingskorting een vast bedrag van 3.070 euro. Als je meer verdient wordt de algemene heffingskorting steeds iets lager.

Belastbaar box 1 inkomen 2023Algemene heffingskorting
tot € 22.661€ 3.070
vanaf € 22.661 tot € 73.031€ 3.070 – 6,095% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – € 22.660)
vanaf € 73.031€ 0
Bron: Belastingdienst.nl

Arbeidskorting

Een tweede belangrijke aftrekpost binnen de inkomstenbelasting is de arbeidskorting. Net als de algemene heffingskorting veranderen de schijven en tarieven van de arbeidskorting op jaarlijkse basis. In het Excelbestand vind je daarom ook voor de jaren 2023, 2022, 2021 en 2020 de juiste arbeidskortingen, zodat deze automatisch goed voor je worden uitgerekend.

Arbeidskorting 2024

De eerste trede van de arbeidskorting is voor 2024 vastgesteld op 8,425%. Zie hieronder de complete tabel voor 2024. Ook in 2024 is de hoeveelheid arbeidskorting die je krijgt voor het inkomen in de tweede trede (tussen 11.491 en 24.821) relatief het hoogste. De arbeidskorting wordt minder voor inkomens vanaf 39.958 euro. Vanaf 124.935 euro inkomen heb je geen recht meer op arbeidskorting.

ArbeidsinkomenArbeidskorting
tot € 11.4918,425% x arbeidsinkomen
vanaf € 11.491 tot € 24.821€ 968 + 31,433% x (arbeidsinkomen – € 11.490)
vanaf € 24.821 tot € 39.958€ 5.158 + 2,471% x (arbeidsinkomen – € 24.820)
vanaf € 39.958 tot € 124.935€ 5.532 – 6,510% x (arbeidsinkomen – € 39.957)
vanaf € 124.935€ 0
Bron: Belastingdienst.nl

Arbeidskorting 2023

De eerste trede van het arbeidsinkomen gaat er qua arbeidskorting in 2023 flink op vooruit, van afgerond 4,5% korting naar ruim 8%. Dat is goed nieuws voor de lagere inkomens. Zie hieronder de complete tabel voor 2023. Ook in 2023 is de hoeveelheids arbeidskorting die je krijgt voor het inkomen in de tweede trede (tussen 10.741 euro en 23.301 euro) relatief het hoogste. De arbeidskorting wordt minder voor inkomens vanaf 37.691 euro. Vanaf 115.295 euro inkomen heb je geen recht meer op arbeidskorting.

ArbeidsinkomenArbeidskorting
tot € 10.7418,231% x arbeidsinkomen
vanaf € 10.741 tot € 23.201€ 884 + 29,861% x (arbeidsinkomen – € 10.740)
vanaf € 23.201 tot € 37.691€ 4.605 + 3,085% x (arbeidsinkomen – € 23.201)
vanaf € 37.691 tot € 115.295€ 5.052 – 6,510% x (arbeidsinkomen – € 37.691)
vanaf € 115.295€ 0
Bron: Belastingdienst.nl

Belangrijke opmerkingen

Je mag deze Excel template gratis en naar eigen inzicht toepassen en eventueel aanpassen. Let wel op: gebruik is op eigen risico. Let verder op als je ondernemer bent óf de AOW-leeftijd gaat bereiken (of al hebt bereikt bij aanvang) in het rekenjaar waarmee je werkt.

(Bijna) AOW-gerechtigden

Het Excelbestand is niet geschikt voor ondernemers en (bijna) AOW-gerechtigden, omdat de berekening in deze excel template niet kijkt naar de afwijkende schijven voor degene die in het rekenjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken (of al bereikt hebben).

Ondernemers

Ben jij in de ogen van de Belastingdienst ondernemer? Dan geldt dat je extra aftrekposten hebt, bijvoorbeeld de MKB winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek. Deze kortingen worden echter niet berekent in deze Excel template.

Gebruik op eigen risico

Hoewel ik de tarieven, percentages en berekeningen in dit Excelbestand redelijk uitvoerig heb getest, is het gebruik van dit Excelbestand op eigen risico. Blijf altijd zelf controleren of de uitkomst klopt.

Excel hulp nodig?

Heb je een Excel vraagstuk? Neem dan contact met mij (Bas) op. Ik denk graag met je mee! Je kunt dan uitleggen waar je hulp bij kunt gebruiken. Vervolgens maak ik een inschatting of ik de aangewezen persoon ben om je hierbij te helpen en doe ik een voorstel.

Het eerste gesprek is altijd volledig kosteloos én vrijblijvend. Mail of bel me gerust!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *