Eigen functie toevoegen aan Excel

De meeste gebruikers zijn wel bekend met de ingebouwde functies binnen Excel, maar wist je dat je binnen Excel ook custom functies kunt maken? Dit kan een hoop tijd en energie besparen. In dit artikel kijken we naar een voorbeeld.

In bovenstaande voorbeeld hebben we een handmatige functie toegevoegd (genaamd splitkomma). Deze heeft twee parameters: de cel waar je een stukje tekst uit wilt halen en het indexnummer, in dit geval 3.

Hoe het werkt

Hieronder vind je de VBA code (macro), waarmee deze handmatige functie is gemaakt. Daarna leggen de de stappen die de code uitvoert, uit.

Function splitKomma(brontekst As String, index As Byte)
  Dim tempArray() As String
  
  tempArray = Split(brontekst, ",")
  
  splitKomma = WorksheetFunction.Proper(tempArray(index))
  
End Function

Deel 1: splitten van tekst en deze opslaan in een array variabele

Achter de schermen maakt Excel eerst een variabele aan (tempArray). Vervolgens wordt de gehele bronwaarde (“Aardbei,Appel,Komkomma,Sla”) opgeslagen binnen de variabele tempArray. Hierbij wordt de bronwaarde gesplitst op basis van de komma, wat dus resulteert in vier onderdelen. Deze vier onderdelen worden afzonderlijk binnen de array opgeslagen aan de hand van een indexgetal.

Deel 2: toewijzen van een onderdeel van de array aan de functie

De array bestaat nu uit vier losse onderdelen, die elk hun eigen indexnummer hebben. In het tweede gedeelte van het script wordt de uitkomst van de functie gelijk aan de waarde van index 2 uit de variabele tempArray. (Een array in Excel begint standaard op indexnummer 0). Dit resulteert dus voor cel A2 in komkommer.

Excel hulp nodig?

Heb je een Excel vraagstuk? Neem dan contact met mij (Bas) op. Ik denk graag met je mee! Je kunt dan uitleggen waar je hulp bij kunt gebruiken. Vervolgens maak ik een inschatting of ik de aangewezen persoon ben om je hierbij te helpen en doe ik een voorstel.

Het eerste gesprek is altijd volledig kosteloos én vrijblijvend. Mail of bel me gerust!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *